Een inspirerend verleden

Het oude openluchtzwembad van Spiere-Helkijn baadt in historiek. Oorspronkelijk was het een proefstation voor waterzuivering. De Belgische overheid bouwde het in 1935 op een landtong tussen de Schelde en de Zwarte Spierebeek. Koning Leopold III kwam het zelfs bezoeken, maar toch zou het zuiveringsstation nooit vlotten. Het was te duur en het water bleef te vervuild. Hier kan je een getuigevideo van Open Monumenten op Facebook bekijken. 

Zo werd het gebouw verkocht aan de familie Samain, eigenaar van de grond. Guilbert Samain, brouwer van de Sint-Hubertusbrouwerij in Helkijn, liet het proefstation rond 1939 ombouwen tot een openluchtzwembad met café. Geen slag in het water, want de alerte brouwer tapte zo handig uit het vaatje van een nieuwe tendens. Zwemmen als sport en recreatie werd immers steeds populairder bij de brede bevolking en tijdens het interbellum doken her en der in Vlaanderen openluchtzwembaden op. Alleen dat van Spiere ligt zo landelijk, wat het extra aantrekkelijk maakt. Het was een van de eerste in België en floreerde als een schitterende ontmoetingsplaats. Tot 1955. Toen werd het laatste baantje er getrokken nadat een zwemmer er jammerlijk was verdronken. Het bad werd buiten gebruik gesteld en bleef er tientallen jaren verwaarloosd bij liggen.

Sinds 2008 is het een beschermd monument: een eerste stap naar de maatschappelijke re-integratie van een uitzonderlijke erfgoedsite in het onroerend sportpatrimonium. Vandaag is het gebouw bij het zwembad volledig gerenoveerd. In het kader van haar beleid "Behoud door ontwikkeling" heeft Leiedal dit pand eind september 2020 van de gemeente Spiere-Helkijn gekocht. Binnen dat beleidskader zal het zwembad een nieuwe invulling krijgen onder de naam "Het Bassin" en zoeken wij een creatieve ondernemer met visie. 

Wij luisteren graag naar jouw bruisende ideeën en loodsen jou naar een  efficiënte uitwerking. 

Test ons luisterend oor. 

 

Masterplan 2021- 2024

Via het PDPO-project "Omgevingsaanleg Oud Zwembad Spiere als toeristisch-recreatieve hotspot aan de Schelde", met steun van het Europese Plattelandsprogramma, wenst Leiedal de zwemkuip en omgeving in te richten als een publieke ruimte die aantrekkelijk, toegankelijk, bruikbaar en veilig is voor alle bezoekers. Binnen de Scheldevallei trekt het Oud Zwembad vooral de kaart van (wieler)toerisme: verborgen in een natuurlijke omgeving en gelegen langs geliefde fietsroutes zoals de Schelderoute en de Blauwe Ruit.

Om de omgeving dezelfde beeldwaarde te geven als het cultuurhistorische monument, de toeristische troeven te promoten en de site in de Scheldevallei te integreren werd in 2021 een masterplan opgemaakt. In het najaar van 2023 starten de infrastructuurwerken. In 2024 zet de vergroening de kers op de taart om de nieuwe site datzelfde jaar op te leveren. 

Een ding is zeker: het Bassin wordt als erfgoedlocatie in eer hersteld tot een toeristisch-recreatieve hotspot aan de Schelde waar je een unieke duik in de natuur kan nemen.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

het zwembad in de naoorlogse jaren